maandag 22 juni 2015

Buitenspeeldag Bario 2015

Dit jaar deed Centrum Bario (Kockstraat 175) voor het eerst mee aan de landelijke Buitenspeeldag.De buurtkinderen mochten bij de ingang een strippenkaart kopen voor €0,50 cent. Op het eigen terrein van Bario en op het schoolplein was er van alles te beleven zoals: henna zetten, sjoelen, sieraden maken, eendjes vangen, midgetgolf, knikkerraden/naam pop raden, ballengooien, skippybal race, zenuwspiraal, ringwerpspel, grabbelton, spijkerbroek hangen, schminken, koekhappen, zaklopen en natuurlijk ook het springkussen.

De buurtkinderen hadden geluk met het zonnige weer en zij hebben zichtbaar genoten van de verschillende activiteiten. Mede hierdoor is ook het doel bereikt om kinderen te stimuleren om buiten te spelen.

Met hulp van personeel, stagiaires en buurtbewoners werd er na afloop opgeruimd. Het was een zeer geslaagde middag. Met dank aan de vrijwilligers, buurtbuurtbewoners en sociaal werkers. Op naar de volgende buitenspeeldag 2016 waarbij we hopen dat we nog meer kinderen en vrijwilligers mogen verwelkomen. Tot volgend jaar!


Foto's: wijktijgers
Verslag: Serban (stagiaire)

  


 
 
 
 
 
 

donderdag 11 juni 2015

'Holland op z'n mooist'Daar de kinderen van groep 8 van het Kinderpersbureau met school op kamp waren zijn we met andere kinderen en ouders naar de Nieuwkoopse Plassen geweest.
Serban (stagiair Kinderpersbureau) heeft met kinderen foto's genomen en er een collage van gemaakt en Josée (eindredactie) heeft het verslag geschreven.


 
 
 
 

 
 
 
 
 

Op uitnodiging van de bibliotheek Transvaal mocht buurtcentrum Bario (Zebra) met 15 ouders en kinderen op woensdag 3 juni  mee met de bus naar de Nieuwkoopse Plassen. 

In en om de Nieuwkoopse plassen zouden we de sfeer van ‘Holland op z’n mooist’ gaan ervaren. In het Gemeentemuseum van Den Haag is hier nu een tentoonstelling over. Daar is de ‘Haagse School’ met schilderijen uit de 19e eeuw te bezichtigen. Op die schilderijen is te zien hoe Holland er toen uit zag.

Naar o.a. die plekken die schilders tóen al prachtig vonden zouden we heen varen.
 
Aangekomen bij Nieuwkoop werden we opgewacht door 2 heren van Natuurmonumenten en mochten we de boot in. De ouders en kinderen vonden dit doodeng en moesten enorm gerustgesteld worden dat de boot niet zou omslaan, er ook geen krokodillen rond zwommen en er ook geen haaien waren J.

Het verschil tussen plassen en meren werd uitgelegd maar ook werd het beeld geschetst over hoe het veen uit de plassen werd gehaald en dit vroeger verstookt werd. Dit vonden met name de ouders interessant. De kinderen wilden graag weten hoe diep het water was en vertellen in welk badje ze al zwommen. 

Bij het eiland aangekomen maakten we een junglewandeling. In eerste instantie werd ieder insect eng gevonden en waren de kinderen bang voor slangen en struiken. Toen het veilig bleek te zijn werd er genoten van de schoonheid van de natuur en kon er op een prachtig uitzichtpunt met een echt schilderijlijstje gekeken worden met het eigen ‘kunstenaarsoog’. Dit vonden de kinderen fantastisch. Door de lkp kunstlessen wisten ze ook trots kunstenaars te benoemen en te vertellen hoe zijzelf schilderijen maken.  

Op de terugweg in de boot was iedereen meer ontspannen. Er werd een mapje met schilderijen door de moeders/vrijwilligers bekeken waarop schilderijen te zien waren van plekken waar we langs voeren. Alleen wel 100 jaar later! Dat was een prachtige beleving. 

Moe maar zeer voldaan van alle nieuwe indrukken en ervaringen reden we weer met de bus naar Bario.